Trenutno pregledavate izložbe od 2016. godine do danas. Stari website je arhiviran i nalazi se na rigo.muzej-lapidarium.hr