Pristup informacijama, izjava

Pravo na pristup informacijama, Muzej – Museo Lapidarium

Pravo na pristup informacijama Muzej – Museo Lapidarium

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, Muzej – Museo Lapidarium

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za ostvarivanje prava na pistup informaciji, Muzej – Museo Lapidarium

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Izjava o nepostojanju sukoba interesa, Muzej – Museo Lapidarium

Izjava o nepostojanju sukobu interesa Muzej – Museo Lapidarium