Pristup informacijama, izjava

Pravo na pristup informacijama, Muzej – Museo Lapidarium

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Godisnje izvješće ZPPI za 2020

Godišnje izvješće ZPPI za 2019.

Pravo na pristup informacijama Muzej – Museo Lapidarium

Upitnik za samoprocjenu tjv 7 – 2023

Upitnik za samoprocjenu tjv 7-2023

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, Muzej – Museo Lapidarium

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za ostvarivanje prava na pistup informaciji, Muzej – Museo Lapidarium

ZAHTJEV za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Zahtjev za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju

Zahtjev za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju_Muzej Lapidarium

Izjava o nepostojanju sukoba interesa, Muzej – Museo Lapidarium

Izjava o nepostojanju sukobu interesa Muzej – Museo Lapidarium

Cjenik usluga i prodajne robe Muzeja – Museo Lapidarium

Cjenik ulaznica i prodajne robe MML

Cjenik usluga MML (1)