U najavi

PROGRAM 2020.

MUZEJ – MUSEO LAPIDARIUM:

9. 10. – 9. 12. 2020.
Ciklus projekta Upoznajmo muzejeIzmeđu Dajle i Kopra: knjižnica grofa Francesca Grisonija
predstavljanje knjige ‘Dajla’ autorice Marine Pauletić

GALERIJA RIGO:

11. – 30. 9. 2020.
Petra Varl: Packed

Kustos: Tevž Logar

Izložba u dva čina/na dvije lokacije – istovremeno/sukcesivno:

Galerija Rigo, Velika ulica 5a, Novigrad – Cittanova, Hrvatska
Petra Varl, Vodnikov trg 5a, Ljubljana, Slovenija

Više od trideset godina neumornog umjetničkog istraživanja, Petru Varl dovelo je do točke koja se sada pojavljuje kao simbolički prostor razmišljanja o dosadašnjem radu. Stoga se projekt Packed, koji je Petra Varl osmislila za Galeriju Rigo te istovremeno za prostor u svom stanu u Ljubljani, može definirati kao prekretnica; kao umjetničina izjava o prošlosti i kao smjernica novih polja umjetničina djelovanja.

Listopad 2020.
5. AiR Kuberton

– – –
Organizator zadržava pravo izmjene datuma i programa za navedena događanja.