U najavi

PROGRAM 2020.

18. 7. – 16. 8. 2020.
Silvester Plotajs Sicoe: Kuća sanjara

21. – 23. 8. 2020.
11. Međunarodni festival vizualnih umjetnosti Arterija

28. 8. – 28. 9. 2020.
Collecting: Cinetique

9. 10. – 9. 12. 2020.
Ciklus projekta Upoznajmo muzejeIzmeđu Dajle i Kopra: knjižnica grofa Francesca Grisonija
predstavljanje knjige ‘Dajla’ autorice Marine Pauletić

GALERIJA RIGO:

13. 7. – 20. 7. 2020.
Rođeni u Puli
izbor radova istarskih umjetnika iz Zbirke Galerije Rigo; iz fundusa Muzeja – Museo Lapidarium

24. 7. – 15. 8. 2020.
Sanja Iveković: Radovi u samoizolaciji
Najava 11.7. corr.qxp_29,7x42
Plakat u pdf formatu: Najava izložbe_Sanja Iveković

4. – 30. 9. 2020.
Petra Varl

Listopad 2020.
5. AiR Kuberton

– – –
Organizator zadržava pravo izmjene datuma i programa za navedena događanja.