Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta muzej-lapidarium.hr
Muzej-Museo Lapidarium nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnim u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu lokaciju muzej-lapidarium.hr.

Stupanj usklađenosti
Mrežna lokacija muzej-lapidarium.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj
Mrežna lokacija muzej-lapidarium.hr dijelom je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:
– ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta
– iako je većina elemenata oblikovana prema HTML standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju,
– nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi,
– neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
– nekim slikovnim sadržajima nedostaju ‘alt’ tagovi

Podizanje razine pristupačnosti
Muzej-Museo Lapidarium će provesti dodatne mjere za rješavanje nepristupačnog sadržaja mrežne lokacije muzej-lapidarium.hr u maksimalnoj mogućoj mjeri u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom. U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije muzej-lkapidarium.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti
Ova Izjava pripremljena je dana 16. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti pomoću online alata. Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: Google Chrome, Mozilla Firefox, MS Win10, iOS Safari, iPhoneXS.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije muzej-lapidarium.hr korisnici mogu uputiti na službene kontakt podatke Muzej – Museo Lapidarium, tel:+385 (0)52 726 582, e-mail: info@muzej-lapidarium.hr. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7.30 do 15.30.

Inspekcijski nadzor
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.