Opći akti

Informacije o trošenju sredstava 2024

svibanj 2024

travanj 2024

ožujak 2024

veljača 2024

siječanj 2024

Pravilnik o korištenju video sustava

Pravilnik o korištenju sustava video – nadzora

Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Muzej

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNOG SJEDIŠTA Muzej-Lapidarium.hr

Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti

Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti

Procedura blagajničkog poslovanja Muzeja – Museo Lapidarium za 2020.

Procedura blagajničkog poslovanja Muzej – Museo Lapidarium 2020

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (sa sistematizacijom radnih mjesta)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (sa sistematizacijom radnih mjesta)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (sa sistematizacijom radnih mjesta)

Regolamento di organizzazione interna e di moodalita di lavoro (con sistematizzazione dei posti lavoro)

Strateški plan otkupa Muzeja – Museo Lapidarium o stjecanju muzejske građe sa svrhom popune fundusa

Strateški plan otkupa Muzeja – Museo Lapidarium o stjecanju muzejske građe sa svrhom popune fundusa

Plan mjera za funkcioniranje u kriznim situacijama, Muzej – Museo Lapidarium

Plan mjera za funkcioniranje u kriznim situacijama, Muzej – Museo Lapidarium

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog te registraturnog gradiva

Pravilnik o zaštiti i obradi narhivskog i registraturnog gradiva Muzeja – Museo Lapidarium

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog te registraturnog gradiva, Muzej – Museo Lapidarium

Pravilnici o načinu stjecanja muzejske građe i dokumentacije, Muzej – Museo Lapidarium

Pravilnik o načinu stjecanja muzejske građe i dokumentacije, pdf 1

Pravilnik o načinu stjecanja muzejske građe i dokumentacije, pdf 2

Pravilnik o načinu stjecanja muzejske građe i dokumentacije, pdf 3

Pravilnik o načinu stjecanja muzejske građe i dokumentacije, pdf 4

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Muzeja – Museo Lapidarium

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

GDPR – Politika privatnosti zaštite osobnih podataka Muzej – Museo Lapidarium

Analiza usklađenosti poslovanja s općom uredbom o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o korištenju sustava video – nadzora.

GDPR Politika privatnosti