U tijeku

MUZEJ – MUSEO LAPIDARIUM:

17. 8. – 20. 8. 2019.
10. Međunarodni festival vizualnih umjetnosti “Arterija”; izložba ostaje otvorena do 17. 9. 2019.

GALERIJA RIGO:

23. 8. – 12. 9. 2019.
AiR Kuberton