Stalni postav

01 – Plutej oltarne ograde. Greda ukrašena učvorenim krugovima. U polju velike učvorene kružnice; kraj 8. – 9. st.; vapnenac, 63 x 96 x 10 cm.
02 – Ulomak gornjeg dijela pluteja oltarne ograde. Greda ukrašena troprutom pletenicom; 9. st.; vapnenac, 42 x 118 x 8 cm.
03 – Plutej oltarne ograde. Greda ukrašena sinusoidalnom viticom s listovima, a polje s dva vodoravna niza pleternih učvorenih kružnica; 8. (?) st., vapnenac, 89 x 136 x 13 cm.
04 – Ulomak prednje strane sarkofaga s motivom arkada i viticom u vijencu. 4. – 5. st.; vapnenac, 78 x 66 x 21 cm.
05 – Prozorska tranzena s dvostrukom simetričnom razlistalom viticom. 11. – 12. st.; vapnenac, 114 x 67 x 11 cm.
06 – Prozorska tranzena s dijagonalnom pletenom mrežom. 8. – 9. st.; vapnenac, 108 x 57 x 10 cm.
07 –
08 – Ulomak gornjega dijela ukrašene ploče, vjerojatno pluteja oltarne ograde. Greda ima pletenicu od jednostruke vrpce, a u polju su prikazani lavovi i grifoni unutar četvrtastih kazeta. 11. – 12. st.; vapnenac, 67 x 87 x 8 cm.
09 – Ploča trapezoidnog oblika s ukrasom troprute pletenice. Vjerojatno krov nekog ciborija; 8. – 9. st.; vapnenac, 165 x 50/30 x 8; 126 x 59/32 x 8 cm.
10 – Ploča trapezoidnog oblika s ukrasom troprute pletenice. Vjerojatno krov nekog ciborija; 8. – 9. st.; vapnenac, 165 x 50/30 x 8; 126 x 59/32 x 8 cm.
11 – Ploča oltarne ograde ukrašena gustom mrežom kružnica presječenih dijagonalnim vrpcama. 8. – 9. st.; vapnenac, 114 x 54 x 10 cm.
12 – Plutej oltarne ograde s reljefnim ukrasom dvaju nizova učvorenih kružnica. U pluteju se nalaze križevi, rozete i listići; 8. – 9. st.; vapnenac, 72 x 153 x 10 cm.
13 – Plutej oltarne ograde. Na gredi tri polucvijeta ispod arkada, u polju dva uspravna niza dijagonalno presječenih pleternih kružnica; 9. st.; mramor, 113 x 62 x 11 cm.
14 – Plutej oltarne ograde. Na gredi pletenica od troprute vrpce, a u polju dijagonalno presječene kružnice; 8. – 9. st.; vapnenac, 92 x 115 x 8 cm.
15 – Obostrani ukrašeni plutej oltarne ograde. Na jednoj strani četveropruti istokraki križ i rozete u krugu između palminih grana. S druge strane mreža četvrtastih polja s kuglicama, volutama, pticama i rozetama; 8. st.; vapnenac, 90 x 141 x 8 cm.
16 – Pilastar oltarne ograde s uspravnom intermitirajućom viticom. 9. st.; mramor, 16 x 97 x 10 cm.
17 – Pilastar oltarne ograde s nizom od tri učvorene velike kružnice ispunjene s tri rotirana ljiljana. 8. – 9. st.; vapnenac, 112 x 45 x 11 cm.
18 – Obostrani ukrašeni plutej oltarne ograde. Na jednoj strani četveropruti istokraki križ i rozete u krugu između palminih grana. S druge strane mreža četvrtastih polja s kuglicama, volutama, pticama i rozetama; 8. st.; vapnenac, 90 x 141 x 8 cm.
19 –
20 – Pilastar oltarne ograde s presječenim kružnicama u kapitelnoj zoni i okvirom na način “uklade” u polju. 8. – 9. st.; vapnenac, 98 x 35 x 12 cm.
21 – Replika nekadašnje krstionice u novigradskoj katedrali. Na vrhu krstionice nalazi se ciborij biskupa Mauricija iz 8. st., vapnenac.
22 – Ulomak ukrašene ploče s prikazom loze s grozdovima. 4. – 5. st., vapnenac, 53 x 48 x 7 cm.
23 – Ulomak obložne ploče s Kristovim monogramom u klipeusu između križeva. 6. st.; mramor, 53 x 59 x 4 cm.
24 – Desni dio pluteja oltarne ograde s reljefima simboličnih životinja. 8. st.; vapnenac, 83 x 72 x 4 cm.
25 – Plutej oltarne ograde s motivom razlistaloga križa pod arkadom kao simbola raja. 8. st.; vapnenac, 88 x 59 x 7 cm.
26 – Ploča ukrašena s dva niza učvorenih i presječenih kružnica. U kutovima prikazi triju ptica i jednog janjeta. 8. – 9. st.; vapnenac, 74 x 74 x 9 cm.
27 – Ulomak ploče s lučnim donjim rubom. U paru arkada okruženih pletenicom prikazane su ptice. 8. st.; vapnenac, 47 x 28 x 9 cm.
28 – Plutej oltarne ograde. Greda je ukrašena troprutom pletenicom, a u polju je razlistali križ trostruke trabikule unutar kruga ukrašenog nizom kuglica. 8. st.; vapnenac, 112 x 88 x 8 cm.
29 – Ciborij biskupa Mauricija. Kraj 8. st.; vapnenac. Šesterostruki ciborij stajao je u krstionici novigradske katedrale. Raspored stranica ciborija utvrđuje se prema natpisu koji teče pod gornjom rubnom letvom. Natpis nije cjelovit.
30 – Ciborij biskupa Mauricija. 8. st.; vapnenac.
31 – Ciborij biskupa Mauricija. 8. st.; vapnenac.
32 – Ciborij biskupa Mauricija. 8. st.; vapnenac.
33 – Ciborij biskupa Mauricija. 8. st.; vapnenac.
34 – Ciborij biskupa Mauricija. 8. st.; vapnenac.