Izvještaji

2021.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-30.9.2021. i potvrda FINA-e

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-30.6.2021. i potvrda FINA-e

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-31.3.2021. i potvrda FINA-e

2020.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-31.12.2020. i potvrda FINA-e

M-model financijskog plana PK 2021-2023

M-plan 2021 razdoblja O.D.

M-Plan 2021OpciDioTipII

M-plan 2021-razdoblja P.D.

M-Plana 2021 P.D.

M-Prilog3ObrazacPRM-PL2021-23 (1)

M-projekcija 2021-23 O.D.

M-projekcija 2021-23 P.D.

M-rebalans 2020 O.D.

M-rebalans 2020 P.D.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-30.9.2020. i potvrda FINA-e

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-30.6.2020. i potvrda FINA-e

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-31.3.2020. i potvrda FINA-e

Godisnje izvješće ZPPI za 2020

2019.

Objedinjena Excel datoteka proračunskih obrazaca za 2019. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje ood 01.01. do 31.12.2019.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-31.12.2019. i potvrda FINA-e

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-30.9.2019. i potvrda FINA-e

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-30.6.2019. i potvrda FINA-e

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-31.3.2019. i potvrda FINA-e

Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi Grada Novigrada – Cittanova za 2019. godinu

Godišnje izvješće ZPPI za 2019.

2018.

Muzej referentna stranica 01.01.-31.12.2018.

Objedinjena Excel datoteka proračunskih obrazaca za 2018. godinu_v 5.0.6

Muzej bilješke 01.01.-31.12.2018.

FINA – Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 01.01.-31.12.2018.

Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi Grada Novigrada – Cittanova za 2018. godinu

FINA – potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 01.01.-31.03.2018

Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2018 godinu

2017.

Zaključak o prihvaćanju izvješća o Radu MML za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju plana i programa rada za 2017 s financijskim izvješćem i obrazloženjem

Potvrda FINA-e o preuzetom financijskom izvještaju proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.01. – 31.12.2017.

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.- 31.12.2017_1. dio

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.- 31.12.2017_2.dio

Proračun 2017 – Program javnih potreba u kulturi

Izvješće o provedbi ZPPI za 2017 godinu

2016.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika, 2016. 1.01. – 31.12.2016.

Bilješke uz financijske izvještaje 2016. 1.01. – 31.12.2016.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.

Izvještaj programa rada Muzeja-Museo Lapidarium za 2016.

2015.

Potvrda FINA-e o preuzetom financijskom izvještaju proračunskih i izvanproračunskih korisnika, 2015.

Bilješke uz fin. izvještaje za razdoblje od 01.01-31.12.2015

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 01.01.2015.-31.12.2015

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015.