Planovi, odluke

2019.

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu MML za 2018. godinu i Financijskog plana i programa rada MML za 2019. godinu

Decisione di accettazione della relazione sul lavoro svolto del MML nel anno 2018 e del piano finanziario e programma di lavoro del MML per il 2019

NATJEČAJI

Natječaj za radno mjesto kustosa u Muzeju – Museo Lapidarium

Natječaj za radno mjesto kustosa

Plan i program rada proračunskog korisnika Muzeja – Museo Lapidarium za 2018.

Zaključak o prihvaćanju plana i programa MML za 2018. godinu

Prijedlog plana i programa rada Muzeja za 2018 (samo programi)

Prijedlog financijskog plana i plana rada proračunskog korisnika Muzej-Museo Lapidarium za 2018

Odluke o donošenju plana nabave Muzeja – Museo Lapidarium za 2018.

Plan nabave 2018 rebalans

Plan nabave Siječanj 2018

Odluka o donošenju 1. izmjena i dopuna plana nabave Muzeja-Museo Lapidarium za 2017.

Odluka o donošenju plana nabave Muzeja-Museo Lapidarium za 2017.

Odluka o izdavanju narudžbenice za nabavu roba, radova ili usluga procijenjene vrijednosti (bez PDV-a) veće od 1.000,00 kuna

Odluka o izdavanju narudžbenice za nabavu roba, radova ili usluga procijenjene vrijednosti (bez PDV) veće od 1.000,00 kn (2)

Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Odluka o proceduri praćenja i naplate prihoda i primitaka

Odluka prihodi i primitci pdf 1

Odluka prihodi i primitci pdf 2

Odluka prihodi i primitci pdf 3