O Muzeju

Prvi istarski namjenski i suvereno estetski oblikovan muzej najbolji je primjer kako suvremenu arhitekturu uspješno smjestiti u kontekst zaštićene povijesne jezgre grada. U Lapidariumu se nalazi stalni postav arheoloških spomenika – uglavnom predromanički kameni ostaci iz nekadašnje novigradske katedrale. Fragmenti inventara su zadivljujući, a među njima možemo naći vješto isklesane isprepletene uzorke, poznate kršćanske simbole te čitav niz životinja i mitskih zvijeri. Osobitu pozornost plijeni Mauricijev ciborij, jedan od rijetko u cijelosti sačuvanih ranosrednjovjekovnih ciborija u Europi.

Uz stalni se postav tijekom čitave godine organiziraju multimedijalna i interdisciplinarna kulturna događanja, kako iz različitih povijesnih razdoblja i iz neposredne prošlosti, tako i onih koje prate našu svakodnevnicu. Tijekom ljeta uobičajene su velike izložbe vodećih hrvatskih ili međunarodnih umjetnika te uhodani Međunarodni festival vizualnih umjetnosti ARTerIja. Dio muzeja je i Galerija Rigo u Velikoj ulici 9 – nekadašnji izlagački prostor kamenih spomenika iz Lapidariuma koji danas predstavlja jedan od najpoznatijih hrvatskih galerija suvremene umjetničke prakse.

Tlocrt Muzeja – Museo Lapidarium
Tlocrt Muzeja -Museo Lapidarium

Muzej – Museo Lapidarium: 5 pogleda
Lapidarium-5-view