Galerija Rigo

Tlocrt Galerije – Galleria Rigo
Galerija_Rigo-Tlocrt

Diplomski rad Sabine Oroshi na temu “Djelovanje Galerije Rigo u Novigradu”

Sabina diplomski pdf

Datum obrane diplomskog rada: 3 / 11 / 2016
Mentorice: dr. sc. Jasna Galjer, red. prof., dr. sc. Žarka Vujić, red. prof.
Rad je pohranjen u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu