Ana Sladetić i Miran Šabić: Aura Kubertona

Muzej-Museo Lapidarium

sa zadovoljstvom Vas poziva na izložbu

Ana Sladetić  & Miran Šabić: Aura Kubertona

Galerija Rigo, subota, 17. lipnja 2023., u 21 sat

Sladetic&Sabic-B2 – kopija_page-0001

Radovi Ane Sladetić i Mirana Šabića, postavljeni kao instalacije u međuodnosu, nastali su
2021. na rezidencijalnom programu AiR Kuberton u selu Kuberton u Istri. AiR Kuberton
organiziraju Muzej-Museo Lapidarium i Ursula Krinzinger.

Ana Sladetić izlaže seriju radova „Vizualnost artefakata“ (2022.) koju čine tri slike u
kombiniranoj tehnici i pet keramičkih objekata. Sladetić se kroz svoj rad referira na bogata
slavonska arheološka nalazišta, ali i kontinuiranu važnost keramike tijekom cijele ljudske
povijesti, sve do danas, kao umjetničke tehnike i medija koji ne zastarijeva. Ironično postavlja
motive suvremene ambalaže naspram prikaza posuđa iz povijesnih i prapovijesnih razdoblja,
propitujući slojevitost i važnost utjecaja tradicijske umjetnosti na suvremen način života.
Miran Šabić tijekom AiR Kuberton rezidencije promatra napuštene i ruševne zgrade,
zapuštenu crkvicu/kapelicu usred sela i bunar ispred nje. Svaki promatrani motiv ima
drugačiju teksturu, koju Šabić (doslovno) prenosi u svoje slike.  Izlaže se i video rad koji
prikazuje umjetnikov proces uzimanja različitog materijala za svaki motiv i pretvaranja u
prah. Na taj su način slike uhvatile i djelić povijesti tog specifičnog napuštenog mjesta.

 


 

Ana Sladetić (r. 1985. u Vukovaru) diplomirala je 2009., a 2016. je i doktorirala na
Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Od 2011. godine zaposlena je na Odsjeku
za vizualnu i medijsku umjetnost na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, a od
2017. radi u zvanju docentice. Ostvarila je veliki broj samostalnih i skupnih izložbi u
Europi i u inozemstvu. Osvojila je niz priznanja, poput nagrade Galerije Kranjčar na
35. Salonu mladih i nagrade WCCA – Award for Best Artwork of World Art Youth
Festival (Seul, Južna Koreja). Boravila je na rezidencijalnim programima u
Njemačkoj, Belgiji, Francuskoj, Finskoj i SAD-u te je održala više javnih predavanja i
radionica u suradnji s hrvatskim i stranim kulturnim ustanovama.

unnamed (3)

Postav izložbe – radovi Ane Sladetić 1

 ( Fotograf: Juraj Vuglač)

Miran Šabić (r. 1986. u Brežicama, Slovenija) diplomirao je 2010 na Akademiji likovnih
umjetnosti u Zagrebu, gdje je i doktorirao 2017. Od 2018. radi kao docent na Grafičkom
odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu i kao prodekan za nastavu i studente naAkademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Od 2009. ostvario je mnogobrojne skupne isamostalne izložbe u Hrvatskoj i svijetu. Za svoje radove dobio je niz priznanja, a posebno seističe nagrada Vlade Republike Južne Koreje – Congresman Award, World Youth Art Festival
(Seul, Južna Koreja) te nagrada Muzeja suvremene umjetnosti na 33. salonu mladih (Dom
HDLU, Zagreb). Održao je više predavanja o vlastitom radu u Južnoj Koreji, SAD-u, Latviji,
Belgiji, Njemačkoj, Poljskoj te Hrvatskoj, a tijekom godina sudjelovao je na rezidencijalnim
programima u Europi i SAD-u.

Miran Šabić

Postav izložbe – rad Mirana Šabića

Ana Sladetić i Miran Šabić - otvorenje izložbe

Ana Sladetić i Miran Šabić – otvorenje izložbe

Postav izložbe - radovi Ane Sladetić 1

Postav izložbe – radovi Ane Sladetić 1

Postav izložbe - radovi Ane Sladetić

Postav izložbe – radovi Ane Sladetić

Postav izložbe - radovi Mirana Šabića

Postav izložbe – radovi Mirana Šabića

 

Kustosica: Jerica Ziherl
Izložba je otvorena do 9. srpnja 2023.
Galerija – Galleria  Rigo, Velika ulica 5, 52466 Novigrad – Cittanova
tel: 052 726 582, e-mail: info@muzej-lapidarium.hr

 

Realizaciju izložbe omogućili su Istarska županija – Upravni odjel za kulturu i zavičajnost,
Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Novigrad-Cittanova i Turistička
zajednica grada Novigrad-Cittanova.

ist.žup.  ministarstvo.logo  grad.novigrad  turistička