Mediarej projekt: Trening iz medijacije i restorativne pravde

MUZEJ – MUSEO LAPIDARIUM

27/4 – 1/5/ 2022

U Muzeju-Museo Lapidarium od 27.4. do 1.5. tridesetak stručnjaka iz šest zemalja će na treningu za trenere iz medijacije i restorativne pravde testirati nove materijale za rad i metode učenja koje su stvorene tijekom provedbe aktivnosti projekta Mediarej.

Koordinator: Instituto Jacques Maritain (Italija )

Partneri: APS Nathan (Italija)

Fundatia Professional (Rumunjska )

Asociacion Ambit (Španjolska)

Europski forum za restorativnu pravdu (Belgija)

Udruga za kreativni socijalni rad (Hrvatska)

Mediarej_FINAL

Mediarej_online

Muzeji čuvaju građu i prezentiraju ju i stoga su važne karike u interpretaciji prošlosti i postizanju zajedničkog razumijevanja događaja i njihovog utjecaja na različite skupine i pojedince i na taj način pomažu da se s događajima iz prošlosti suočavamo na konstruktivan način koji pridonosi međusobnom razumijevanju i uvažavanju različitih iskustava u osobnoj, obiteljskoj i kolektivnoj povijesti.
Restorativna pravda je pristup koji u traženje rješenja i odlučivanje uključuje one na koje je utjecao neki događaj ili čin kojim je prouzročena šteta ili su povrijeđena prava. U njihovim susretima se medijacijom ili facilitacijom dolazi do zajedničkog razumijevanja i postizanje sporazuma o tome kako će se popraviti šteta, ispraviti nepravda i postići pravedno rješenje problema.

Zadnjih se godina u Europi razvijaju vrlo različiti modeli treninga iz restorativne pravde i medijacije – od poslijediplomskih studija do obuke prilagođene potrebama pojedinih zajednica. MEDIAREJ projekt razvija inovativne metode za povećanje kvalitete obuke medijatora i facilitatora restorativnih postupaka i za umrežavanju stručnjaka i organizacija iz različitih zemalja.