Diplomski rad Sabine Oroshi “Djelovanje Galerije Rigo u Novigradu”

Naša draga suradnica i djelatnica Sabina Oroshi, 3. studenoga 2016., uspješno je diplomirala na temu “Djelovanje Galerije Rigo u Novigradu” na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i time stekla titulu magistra muzeologije i upravljanja baštinom te magistra povijesti umjetnosti. 🙂

Diplomski rad/Graduation Thesis

“Djelovanje Galerije Rigo u Novigradu”

“Activities of the Art Gallery Rigo in Novigrad”

Sabina Oroshi

SAŽETAK

U diplomskom radu obrađeno je djelovanje Galerije Rigo. Osim povijesnog konteksta njezina nastanka, radom je dana komparativna studija te su opisane slične institucije na području kulturnih prostora bivše jugoslavenske države. Nadalje, rad donosi galerijsko-muzeološku teorijsku analizu institucije, te razgovore s umjetnicima i djelatnicima Galerije radi davanja jasnijeg uvida u djelatnost Riga.

SUMMARY

The thesis for the MA is addressing activities of the Art Gallery Rigo in Novigrad (Istria). In addition to the historical context of its founding, the thesis is an attempt in comparative study of similar institutions in the cultural space of the former Yugoslav state territory. Furthermore, the paper offers a theoretical analysis of the Gallery in question and provides interviews with artists and employees in order to give a clearer insight into the activities of Rigo.

Rad je pohranjen u: Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Rad sadrži: 75 stranica, 30 reprodukcija, 2 priloga. Izvornik je na hrvatskome jeziku.

Mentorice/Mentors: dr. sc. Jasna Galjer, red. prof., dr. sc. Žarka Vujić, red. prof.

Ocjenjivači/Evaluators: dr. sc. Goran Zlodi, dr. sc. Jasna Galjer, dr. sc. Žarka Vujić

Datum obrane/Date: 03.11.2016.

img_20161103_144517

img_20161110_110510