Toni Nicolini: Umbria i Marche – Krhka ljepota

U organizaciji Muzeja – Museo Lapidarium, Generalnog konzulata Italije u Rijeci, Talijanskog Instituta za kulturu u Zagrebu, Centra za istraživanje i arhiviranje fotografije iz Spilimberga – CRAF te Fotokluba Rijeka, u periodu od 16 / 3 / do 5 / 4 / 2017, posjetitelji će moći u prostorijama Muzeja – Museo Lapidarium razgledati izložbu fotografija Toni Nicolini: “Umbria i Marche – Krhka ljepota”.

O IZLOŽBI

Ova izložba fotografija uvodi nas u intimne prostore Marki i Umbrije, dviju središnjih talijanskih regija, smještenih u samome srcu Apenina. Riječ je o snimcima što predstavljaju samo nekoliko šire poznatih lokacija i par reprezentativnih spomenika, ali su mnogo učestaliji prizori iz svakidašnjega života i prikazi skromnih te prisnih ambijenata. Ovom prilikom ne prilazimo poznatim obalama i krećemo se rjeđe prohodanim stazama, uglavnom mimo turističkih destinacija, no stoga primamo doživljaje autentičnijega življenja, svjedočanstva nataložene povijesti i sredozemnoga “dugog trajanja”.
Ponuđene slike ne može gledati bez osjećaja empatije i prepoznavanja, bez svijesti o tradicionalnim vezama i kulturnom, civilizacijskom zajedništvu. Marke su nam bliske po jadranskim putanjama, po stoljetnim dolascima naših mornara i trgovaca u luke poput Ancone i Senigalie, pa i po selidbama u oba smjera. Umbrija ima također davno ustaljenu privlačnost, kako za hodočasnike koji se upućivahu u Assisi, tako i za učenike te studente koji dolažahu u Perugiu na specijalizaciju. Ali na ovoj izložbi prevladavaju vizure, kažimo to tako, “nutarnjih rezervi”, kadrovi gotovo introspektivnog karaktera, vedute i krajolici ljubomorno sačuvani od izlaganja turističkoj ponudi i prejakom prometu putnika, namjernika, znatiželjnika.

Usuđujemo se ipak reći da imamo poseban afinitet za te, takoreći skrivene, aspekte Umbrije i Marki, da ih – si licet parva – doživljujemo nalik nekim našim istarskim ili dalmatinskim prostorima iz primorskog zaleđa ili iz ‘zaustavljenog protoka vremena’. Mogli bismo im se obratiti Ujevićevim stihovima ‘malena mjesta srca moga’, znajući da iza slojevita postojanja tih gradića i sela također stoji dubok afektivni odnos njihovih tvoraca i stanara, srce ljudi koji su svoju sudbinu poistovjetili s trajanjem i pulsiranjem tih kamenih gnijezda , tih središta zračenja dubokih emocija.

Premda na izloženim snimcima ne dominiraju umjetnine i arhitektonski sklopovi, već je mnogo zamjetljivija sklonost prema svjedočenju ostvarene ravnoteže prirodnih uvjeta i ljudskih nastojanja, čitav prostor Umbrije i Marki nužno pokazuje visoke kriterije djelovanja i pravu prožetost univerzalnim stilskim orijentirima, posebno iz razdoblja romanike i gotike. Naravno, temelji srednjovjekovnih gradića na pitomim brežuljcima uglavnom se nastavljaju na još stariju, arhajsku i antičku podlogu, a plodna obogaćenja sredine podrazumijevaju renesansne i barokne dopune i dogradnje, da bi gotovo organički rast bio zaustavljen prije prodora suvremenih tehnika i modernih načina građenja i obrade.
Predstavljene fotografije dokumentiraju dosegnutu estetsku razinu i koherenciju odabranih ambijenata, cjelinu elemenata i cjelovitost dojma, izniman sklad življenja i rada, korištenjem priručnih sredstava i povoljnih prirodnih uvjeta. Iz tih i takvih, često skromnih i zaturenih mjesta i boravišta, znali su se javiti stvaraoci različita profila i velike snage, pretežno ponosni upravo na svoja regionalna ishodišta.

Ova izložba pruža nam uvid u stanje prije tragičnih udara potresa, nudi nam izgled odabranih vizura Umbrije i Marki kakav treba u memoriji sačuvati i nastojati da se što prije nadoknade posljedice bolnih razaranja. Fotografije stoga promatramo kao svjedočanstva ranjene ljepote, utoliko s više participacije i svijesti o potrebi čuvanja, obnavljanja, prenošenja dragocjenih estetskih tekovina u buduće vrijeme i za zahvalno potomstvo.

Tonko Maroević

TONI NICOLINI

(Rođen 3 / 9 / 1935 u Milanu)

1950.-1970.
Nakon ratnih godina koje provodi u obiteljskoj kući u Viconagu, predalpskom gradu u okolici Varesea, vraća se u Milano gdje pohađa klasičnu gimnaziju „Parini“, nakon čega upisuje isprva studij strojarstva, a zatim fizike. Napušta fakultet te se 1963. počinje baviti fotografijom, s iznimnim zanimanjem za društveno angažiranu fotografiju te foto-priče.
Nakon odsluženog vojnog roka, postaje profesionalni fotograf. Uz bavljenje fotografijom istovremeno predaje optiku na institutu Società Umanitaria, kojeg vodi Antonio Arcari. Godine 1965. Nicolini objavljuje priručnik o tehnici zumiranja, namijenjen studentima i fotoamaterima.
Početkom 60-ih godina upoznaje Ernesta Treccanija, angažiranog slikara, osnivača pokreta “Movimento Corrente”.
Iz suradnje s Treccanijem, 1964. nastaje zajednički projekt Od Melisse do Valenze (Da Melissa a Valenza), koji spaja dva umjetnička izražaja: slikarstvo i fotografiju. Projekt, pokrenut od strane udruge Casa del Popolo di Valenza Po, donosi vizualni prikaz selidbe seljaka s juga te njihovu prekvalifikaciju u obrtnike u zlatarskim radnjama u Valenzi.
Tema imigracije prisutna je u brojim radovima iz tog perioda.

1970. – 1990.
Preko 20 godina Nicolini surađuje na izdavačkim programima udruge Touring Club Italiano, sudjelujući u fotografskim kampanjama posvećenima ne samo arhitektonskoj i umjetničkoj baštini Italije, već i krajolicima i to u sklopu ciklusa Prekrasna Italija (“Italia Meravigliosa” i “Po Italiji”, Attraverso l’Italia).

1990. – 2012.
U ovom je periodu Nicolini angažiran na promociji kulture fotografiranja. Kustos je brojnih fotografskih izložbi u Milanu, na sveučilištu Bocconi i u zakladi Fondazione Correnze, gdje je ujedno član znanstvenog odbora.
Od 2013. član je udruge fotografa Azibul, koja kasnije postaje kulturna udruga Azibul (Associazione Culturale Azibul) pod vodstvom Cristine De Vecchi. U udruzi Nicolini ostaje do 2012.

U međuvremenu su brojne tvornice u Milanu zatvorene. Nicolini ih na prijelazu u novo stoljeće prikazuje na fotografijama objavljenim u časopisima kao što su Abitare i Domus. Dokumentirao je nastanak sveučilišta Milano-Bicocca, brojne nove trgovačke centre i novu arhitekturu Milana.
Godine 2012. u zgradi u kojoj je smješteno sjedište regije Lombardija otvoren je “Museo Verticale” u kojem su brojne Nicolinijeve fotografije.
Umro je u Milanu u listopadu 2012. Njegove fotografije prisutne su ustanovama kao što su: Akademija Carrara u Bergamu (Accademia Carrara di Bergamo), Muzej suvremene fotografije u Ciniselo Balsamo (Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo), zaklada Fondazione Corrente di Milano, zbirke Alinari u Firenci, Etnografski i društveno povijesni arhiv regije Lombardija (l’Archivio di Etnografia e Storia Sociale della Regione Lombardia). Od 2014. Nicolinijev fotografski arhiv čuva se u Centru za istraživanje i arhiviranje fotografija (Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia (Craf) u Spilimbergu.