9. međunarodni znanstveno-stručni skup „Iz istarske glazbene riznice“ -ON LINE

9. međunarodni znanstveno-stručni skup „Iz istarske glazbene riznice“

Muzika: zvuk, logos, odgoj i obrazovanje, terapija

19.11.2021. – 20.11.2021. online

Join Zoom Meeting:

https://unipu-hr.zoom.us/j/96628348722?pwd=YXZ0TlZRUlFmbXpjdEVwTjB1dmpCZz09

Meeting ID: 966 2834 8722

Passcode: 995402

Petak, 19.11.2021. – online

9:00 Svečano otvorenje 9. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa „Iz istarske glazbene riznice“ Mùzika: zvuk, logos, odgoj i obrazovanje, terapija
Vladimir Torbica, prof., pročelnik Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije
izv. prof. dr. sc. Iva Blažević, dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
izv. prof. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin, predsjednica Katedre Čakavskog sabora za glazbu Novigrad

Plenarna izlaganja:

9:15 – 9:50 doc. dr. sc. Lucija Konfic (Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU, Zagreb): Umrežavanje projekata u muzikologiji – iskustva i izazovi
9:55 – 10:30 prof. dr. Merima Čaušević (Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet): Muzika kao kohezivni element u predškolskom odgoju i obrazovanju (Music as a Cohesive Element in Preschool Upbringing and Education)

10:35 – 11:05 prof. dr. Biljana Jeremić (Pedagoški fakultet u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu): Kompetencije studenata za usvajanje sadržaja iz Metodike nastave Muzičke kulture u uvjetima online nastave (Competencies of Students Necessary to Adopt the Methodology of Teaching Music during Online Learning)
11:10 – 11:40 dr. sc. Ksenija Burić (Hrvatska Orff Schulwerk udruga, Zagreb): Posebnosti korištenja instrumenata u muzikoterapiji

Pauza

Moderator: izv. prof. dr. sc. Kristina Riman

12:00-12:15 Naira Jusufović, Darko Ratković: Zastupljenost muzičkih aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta
12:15-12:30 Dijana Drandić: Glazbene aktivnosti u kontekstu interkulturalnog odgoja djece predškolske dobi
12:30-12:45 Tihana Škojo, Marko Sesar: Izazovi poučavanja tradicijske glazbe u suvremenom kurikulumu
12:45-13:00 Jasna Šulentić Begić, Amir Begić: Glazbeni život Osijeka i okolice u 19. stoljeću: kulturna baština u nastavi glazbene kulture i glazbene umjetnosti
13:00-13:15 Kristina Riman Analiza mogućnosti suvremene recepcije prve notne hrvatske školske pjesmarice Antona Vjekoslava Truhelke
13:15-13:30 Rasprava

Subota, 20.11.2021. – online

9:00-9:45 Noel Šuran: Etnološka studija glazbenoga dvoglasja i istarskoga identiteta (radionica)

Pauza

Moderator: izv. prof. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin

10:00-10:15 Fulvio Šuran: Filozofija i glazba: povijesni pregled
10:15-10:30 Lada Duraković: Zaboravljeno u vremenu: gostovanja slavnih glazbenika u Puli (1900. – 1950.)
10:30-10:45 Aleksandra Golojka: Grof Stefano Rota – otkriće novog autora
10:45-11:00 Snježana Miklaušić-Ćeran: U susret dvadesetom Dvigrad-festivalu
11:00-11:15 Alojzije Prosoli: Časopis Musica sacra i Dvigrad festival: što im je prethodilo?
11:15-11:30 Rasprava

Moderator: doc. dr. sc. Blaženka Bačlija Sušić

11:30-11:45 Suzana Goldin, Aleksandra Smolić Batelić, Sabina Vidulin: Poticanje emocionalnog razvoja djece predškolske dobi tematskim integriranim glazbenim aktivnostima
11:45-12:00 Blaženka Bačlija Sušić, Lucija Sambol: Glazbene aktivnosti s djecom predškolske dobi u virtualnom okruženju iz perspektive održivog razvoja
12:00-12:15 Tamara Jurkić Sviben, Helena Galovac: Opseg dječjeg glasa u primarnom obrazovanju
12:15-12:30 Tomislav Košta, Danijela Puljić: Uključenost djece s teškoćom sluha u nastavu glazbene kulture
12:30-12:45 Lidija Nikolić: Važnost samoučinkovitosti za stjecanje i razvoj kompetencija za podučavanje glazbe kod studenata učiteljskog studija
12:45-13:00 Sabina Petrović, Tina Pajdaš: Potraga za blagom Istre
13:00-13:15 Dajana Miloš, Ivana Paula Gortan-Carlin: Uporaba tradicijske glazbe u muzikoterapiji u radu s osobama starije životne dobi
13:15-13:30 Rasprava

Pauza

13:45-15:00 Tena Duran: Primjena temeljnih principa Montessori pedagogije u muzikoterapiji (radionica)

15:00 – Svečano zatvaranje skupa

2plakat_9IGR

Program je realiziran uz podršku ”Katedra Čakavskog sabora za glazbu
Novigrad-Cittanova” , ”Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti”, Grad Novigrad – Cittanova i Muzej – Museo LAPIDARIUM