3. AiR Kuberton

7.05. – 30.06.2018.

Petra Mrša

Andreas Werner

Muzej-Museo Lapidarium i Galerie Krinzinger iz Beča organiziraju 3. Umjetničku rezidenciju na kojoj sudjeluju austrijski i hrvatski suvremeni umjetnici. Rezidencija se održava od 5. svibnja do 30. lipnja 2018. u Kubertonu pored Momjana, u rezidenciji Krinzinger.

Sudjeluju: Petra Mrša, Andreas Werner, SofijaSilvija, Rosmarie Lukasser i Franz Riedl.

Petra Mrša_Vježbanje obitelji_Courtesy by Petra Mrša
Petra Mrša, Vježbanje obitelji/Rehearsing Family, courtesy by Petra Mrša

Projekt AiR Kuberton financijski je podržan od strane Grada Novigrada-Cittanova, Istarske županije – Upravnog odjela za kulturu i Austrijskog kulturnog foruma Zagreb.

– – –
AiR Kuberton 2017: Jelena Bando, Roswitha Schuller & Markus Hanakam, Linus Riepler, Davor Sanvincenti.
AiR Kuberton 2016.: Anja Ronacher, Maja Marković, Christian Eisenberger, Bernd Oppl, Dino Zrnec.

_Naslovna fotografija: Andreas Werner, Obsession Zeichnen Bruseum, Neue Galerie Graz, 2018., courtesy by Andreas Werner