Dalibor Martinis; “Obraćam vam se kao čovjek čovjeku” u Mariboru

Mapa i izložba Dalibora Martinisa “Obraćam vam se kao čovjek čovjeku” predstavlja se u KID KIBLI Maribor, Slovenija

GL_A4_Dalibor_Martinis_SLO

web (1)