Dokumenti

Financijski izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, Muzej – Museo Lapidarium 2017.
Potvrda FINA-e o preuzetom fin. izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.-31.12.2017 1. dio

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.-31.12.2017 2. dio

Proračun 2017.

Financijsko izvješće Muzeja – Museo Lapidarium za 2015. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015.
Godisnje_izvjesce_o_provedbi_ZPPI_za_2015 (1)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu
Godišnja izvješća

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu
Godišnje izvješće za 2017

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ brojevi 25/13, 85/15), a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Muzeja-Museo Lapidarium da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Informacija je svaki podatak koji Muzej-Museo Lapidarium posjeduje u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Muzeja-Museo Lapidarium.

Ponovna uporaba informacija:
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
U svrhu ponovne uporabe informacija Muzej-Museo Lapidarium će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno, međutim, nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije, kao ni obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

Napomena:
Uvjeti za ponovnu uporabu informacija će se objaviti po donošenju pravilnika nadležnog ministra za poslove opće uprave kojim će se propisati detaljni uvjeti o ponovnoj uporabi informacija i odobravanju isključivih prava, kao i sadržaj i način objave te s time povezano vođenje evidencije, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.
Muzej zadržava pravo da cijenu ulaznica zasebno određuje za svaku pojedinačnu izložbu.

Muzej ima:

– stalni postav,

– povremene izložbe

– muzejska knjižnica (za vanjske korisnike)

Kako doći do muzeja:

Budući da je Muzej u središtu grada, javni promet je reguliran zasebnim odlukama Grada Novigrada. Nalazi se na glavnom gradskom trgu u povijesnoj jezgri, nekoliko metara od Župne crkve sv. Pelagija.

Parkiralište:

Muzej nema parkirna mjesta. Posjetiteljima su na raspolaganju javna gradska parkirališta, udaljena otprilike 10 minuta hoda do Muzeja.

Stručna vodstva:

Stručna vodstva postoje. Mogu se rezervirati na telefon 052/726-582, ili na e-mail adrese naznačene u nastavku ove stranice. Vodstva su na hrvatskom, talijanskom, slovenskom i engleskom jeziku.

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija:
Na pristup informacijama u postupcima pred Muzejom-Museo Lapidarium ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
Muzej-Museo Lapidarium ima pravo tražiti od korisnika prava na pristup informaciji, odnosno prava na ponovnu uporabu informacija naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno kriterijima i načinu naplate koje propisuje Povjerenik za informiranje.
Muzej-Museo Lapidarium ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija ako iste informacije objavljuje besplatno putem interneta.

Način predaje zahtjeva:

Pisanim putem na adresu:

Muzej-Museo Lapidarium
Službenik za informiranje
Veliki trg 8 a
52466 Novigrad-Cittanova
E-mailom na adresu:
ivan@muzej-lapidarium.hr ili muzej-museo.lapidarium@pu.t-com.hr
Telefonom na broj:
+ 385 52 726-582

Osoba za kontakt
Ivan Blašković – službenik za informiranje
Telefon: + 385 52 726-582
E-mail: ivan@muzej-lapidarium.hr

Radno vrijeme Muzeja-Museo Lapidarium:

Lipanj-rujan: svakodnevno od 10,00 do 13,00 sati / 18, 00 do 22,00 sata
Listopad-svibanj: radnim danima od 9,00 do 16,00 sati, vikendom po potrebi (uz prethodnu najavu na 052/726-582 ili 091/620-2887)
Zatvoreno praznicima i blagdanima

Cjenik usluga:

Individualne ulaznice: 10,00 kn (popust 50 % za učenike, studente, nastavnike, umjetničke i ostale kulturne organizacije)
Obiteljska ulaznica: 20,00 kn
Grupne ulaznice (min. 5 osoba): 5,00 kn / po osobi
Besplatno za djecu do 14 godina, umirovljenike te osobe s posebnim potrebama

Fotografiranje/snimanje videokamerom: Dopušteno, uz odobrenje ravnatelja

Pristup za posjetitelje s invaliditetom: Ne postoji, ali je ulazni dio pristupu Muzeju omogućen pošljunčanom rampom. Muzej se nalazi na prizemnom plato stoga su prilazi omogućeni sa drugih strana javnih komunikacija.

Muzejska trgovina LINK: Postoji, odmah do ulaza u Muzej. Prodaja muzejskih izdanja i predmeta obavlja se u sklopu izložbenog programa.

Radno vrijeme trgovine LINK:

od ožujka do svibnja, i listopad: 9-16 (ponedjeljkom zatvoreno)

lipanj: 10-14 & 18-21 (svaki dan)

srpanj:9-16 & 18 – 23 (svaki dan)

kolovoz: 9-16 & 18-23 (svaki dan)

rujan: 9-14 & 18-21 (svaki dan)

studeni: 10-15 (ned. i pon. zatvoreno)

prosinac: 10 – 15 (ned. i pon. zatvoreno)

Za vrijeme Božićnog sajma od 15. do 17. 12.: 10-13 & 17-20
Trgovina je zatvorena siječanj / veljača.

» Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji:
pdf, doc

Proračun 2017 – Program javnih potreba u kulturi
Proračun 2017 – Program JP u kulturi

Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza te zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja računa
Odluka ugovorne obveze 1 pdf

Odluka ugovorne obveze 2 pdf

Odluka ugovorne obveze 3 pdf

Odluka ugovorne obveze 4 pdf

Izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16)
Izjava o nepostojanju sukobu interesa

Odluka u proceduri praćenja i naplate prihoda i primitaka
Odluka prihodi i primici pdf 1

Odluka prihodi i primitci pdf 2

Odluka prihodi i primici pdf 3

Odluka o izdavanju narudžbenice za iznose veće od 500 kn
Odluka o narudžbenici pdf

Izvještaj programa rada Muzeja – Museo Lapidarium za 2016. godinu

Izvještaj programa rada Muzeja – Museo Lapidarium za 2016.

Financijsko izvješće Muzeja – Museo Lapidarium za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Statut Muzeja – Museo Lapidarium

Statut Muzeja – Museo Lapidarium_NOVO

Statut Muzeja – Museo Lapidarium

Pravilnici o načinu stjecanja muzejske građe i dokumentacije

Pravilnik o načinu stjecanja muz. građe i dokumentacije_1

Pravilnik o načinu stjecanja muz. građe i dokumentacije_2

Pravilnik o načinu stjecanja muz. građe i dokumentacije_3

Pravilnik o načinu stjecanja muz. građe i dokumentacije_4

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog te registraturnog gradiva

Pravilnik

Plan mjera za funkcioniranje u kriznim situacijama, Muzej – Museo Lapidarium

Plan mjera za funkcioniranje u kriznim situacijama-Muzej Lapidarium

Strateški plan otkupa Muzeja – Museo Lapidarium o stjecanju muzejske građe sa svrhom popune fundusa

Strateški plan otkupa Muzeja Museo Lapidarium o stjecanju muzejske građe sa svrhom popune fundusa

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Muzeja-Museo Lapidarium
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Odluka o donošenju plana nabave Muzeja-Museo Lapidarium za 2018.
Odluka o donošenju plana nabave Muzeja – Museo Lapidarium za 2018